Liikuntapuisto

”Ikäihmisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen osana Toimintakeskus Suvannon sosiaalista toimintaa”- hankkeessa toteutetulla Ikäihmisten liikuntapuistolla on haluttu lisätä alueen ikäihmisten mahdollisuuksia liikunta- ja tasapainoharjoitteluun, tukea ja lisätä sosiaalista kanssakäymistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä osallistua hyvinvointia tukevan asumisympäristön tuottamiseen ikäihmisille ja kaiken ikäisille kuntalaisille.

Read More
PäättynytMarianne Torikka
Täytyy-hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda Savitaipaleelle Kyläpiha, ikäystävällinen asuinalue, jonka tarkoituksena on edesauttaa ikäihmisen mahdollisuutta asua omassa asuinympäristössään, tukea kotona ja arjessa selviytymistä sekä vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Read More
PäättynytHeikki Pylkkö