Täytyy-hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda Savitaipaleelle Kyläpiha, ikäystävällinen asuinalue, jonka tarkoituksena on edesauttaa ikäihmisen mahdollisuutta asua omassa asuinympäristössään, tukea kotona ja arjessa selviytymistä sekä vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Read More
KäynnissäHeikki Pylkkö