Täytyy-hanke


Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Savitaipaleelle Kyläpiha, ikäystävällinen ja kotona asumista tukeva ympäristö ja asuinalue. Tarkoituksena on tukea ikäihmisen arjessa selviytymistä ja vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 

Hankkeessa Toimintakeskus Suvanto kehittää monitoimijaista yhteisöllisyyttä sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa, Arjen olohuonetta, osana Kyläpihaa. Arjen olohuone on kaikkien kuntalaisten yhteinen kohtaamispaikka, jossa voi seurustella, lukea päivän lehdet ja osallistua Suvannon virkistys- ja ajanvietetoimintaan. Teknologiset ratkaisut ja digitalisaatio ovat tärkeä osa hanketta. Suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu asiakaslähtöisyys, ikäihmisen osallisuus ja yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys.

Hankkeen tuotokset tähän mennessä: Kuntalais-, seniorilounaat, yhteydenottokortti, erilaiset tapahtumat, mm. kyläpihatapahtuma


Uutiset

Ei näytettäviä uutisia tällä hetkellä.


Yleistä

 

  • Täydentäen toimivaa, Täytyy-hankkeen Kyläpiha-alihanke / hallituksen kärkihankkeet
  • Hankkeen rahoitus: STM Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Hankkeen kesto: marraskuun 2018 loppuun
  • Yhteistyökumppanit: Eksote, Savitaipaleen kunta, Porvoo, Aalto yliopisto, Sotera, Lapinjärven kunta

Lisätiedot

  • Hankkeen toteutumista voi seurata tammikuusta 2018 alkaen osoitteessa www.innokylä.fi/
  • Hankkeen yhteyshenkilöt Suvannossa
    • Johtaja Anu Silvennoinen, 040-5540461, anu.silvennoinen@toimintakeskus-suvanto.fi
    • Sosionomi Marianne Torikka, 040-5540516, marianne.torikka@toimintakeskus-suvanto.fi

KäynnissäHeikki Pylkkö