Täytyy-hanke


Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on luoda Savitaipaleelle Kyläpiha, ikäystävällinen asuinalue, jonka tarkoituksena on edesauttaa ikäihmisen mahdollisuutta asua omassa asuinympäristössään, tukea kotona ja arjessa selviytymistä sekä vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta.

Hankkeessa Toimintakeskus Suvanto kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikan, Arjen olohuoneen, osana Kyläpihaa. Teknologiset ratkaisut ja digitalisaatio ovat tärkeä osa hanketta. Suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu asiakaslähtöisyys, ikäihmisen osallisuus ja yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys.

Hankkeen tuotokset tähän mennessä: Kuntalais-, seniorilounaat, yhteydenottokortti, erilaiset tapahtumat, mm. kyläpihatapahtuma


Uutiset

Summary Block
This is example content. Double-click here and select a page to feature its content. Learn more.

Yleistä

 

  • Täydentäen toimivaa, Täytyy-hanke, on yksi hallituksen I&O–kärkihankkeen alihankkeista
  • Hankkeen rahoitus: STM Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Hankkeen kesto: marraskuun 2018 loppuun
  • Yhteistyökumppanit: Eksote, Savitaipaleen kunta, Porvoo, Aalto yliopisto, Sotera, Lapinjärven kunta

Lisätiedot

  • Hankkeen toteutumista voi seurata osoitteessa www.innokylä.fi/
  • Hankkeen yhteyshenkilöt Suvannossa
    • Johtaja Anu Silvennoinen, 040-5540461, anu.silvennoinen@toimintakeskus-suvanto.fi
    • Sosionomi Marianne Torikka, 040-5540516, marianne.torikka@toimintakeskus-suvanto.fi

KäynnissäHeikki Pylkkö