Rekisteriseloste


Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, jonka laatimispäivä on 15.8.2016.


REKISTERIN PITÄJÄ

Savitaipaleen Vanhaintuki ry.
Peltoinlahdentie 15
54800 Savitaipale


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Toiminnanjohtaja Viivi Järvinen
Sähköposti viivi.jarvinen(at)toimintakeskus-suvanto.fi
Puhelinnumero 040 554 0461


REKISTERIN NIMI

Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n asiakasrekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisterin tietoja kerätään kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella asiakassuhteen hoitamiseen sekä asiakkaaseen liittyvien palvelujen suunnitteluun, tarjoamiseen ja hallintaan.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutus/posti/katuosoite, asiakkaaseen liittyvien palvelujen tiedot, asiakkaan antama palaute


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään toimintakeskus-suvanto.fi -sivustolla olevien lomakkeiden kautta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Tietoja säilytetään Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n käyttämien internet- ja sähköpostipalveluiden tarjoajien palvelimilla, jotka saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettuja tietoja käyttävät ainoastaan Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n työntekijät. Rekisterin tietoja säilytetään salasanoilla suojattuna luotettaviksi arvioitujen palveluntarjoajien palvelimilla sekä Savitaipaleen Vanhaintuki ry:n käytössä olevilla henkilökohtaisilla tietokoneilla ja kannettavilla laitteilla.


REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tämän henkilötietoja. Lähetä kieltosi kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta "Rekisteriasioista vastaava henkilö").